samochód ciężarowy

Ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu zaawansowanych i wysoce specjalistycznych systemów służących optymalizacji kosztów obsługi transportu przyczyniło się do zaprojektowania systemu w pełni dopasowanego do potrzeb firm branży energetycznej oraz budowlanej.

Oprócz możliwości indywidualnego zaprojektowania niezbędnych modułów na Państwa życzenie, na podstawie dotychczasowych wdrożeń i obserwacji program dla spedycji i transportu SOFTRANS w wersji gotowej doskonale sprawdza się w obszarze takich funkcji jak:

Szczegółowa ewidencja kart drogowych, samochodów i kierowców

Moduł daje możliwość bardzo dokładnej rejestracji kart oraz późniejszego ich drukowania i przeglądania według różnych kryteriów. W efekcie program dla transportu i spedycji umożliwia precyzyjne rozliczanie przebiegu, paliwa i jego zakupu, oleju, części, jazd, godzin oraz dyspozycji w dowolnym okresie czasu ogółem lub dla pojedynczych pojazdów, grup samochodów, poszczególnych kierowców lub grup kierowców.

Tabele tras i odległości

Funkcja pozwala na dokładne śledzenie czasu pracy oraz sposobu wykorzystania poszczególnych pojazdów.

Kartoteka samochodów, sprzętu, przyczep, naczep oraz pracowników

Idealny sposób na rejestrację, parametryzację i budżetowanie całości posiadanego taboru i zatrudnianych pracowników - wygodnie i przejrzyście, w jednym miejscu. W programie do obsługi spedycji i transportu możliwe jest wprowadzanie dowolnych danych takich jak: numer ewidencyjny, rejestracyjny, silnika, nadwozia, pojemność silnika, ładowność i ciężar, daty produkcji, rejestracji i wyrejestrowania, zakupu, sprzedaży, informacje dotyczące miejsca garażowania, osoby serwisującej, sprzedającej, a także wyposażenia dodatkowego pojazdów lub wiele innych dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Tworzenie grup i podgrup posiadanego taboru

Istnieje możliwość stosowania podziału ze względu na kryteria użytkownika np. pojazdy ciężarowe według tonażu, specjalistyczne, furgonetki lub dźwigi. 

Ewidencja różnych rodzajów paliw i olejów, ich zużycia oraz cen 

Możliwość rozliczania pojazdów, sprzętu i pracowników w dowolnym okresie czasu według dowolnych kryteriów

W prosty sposób można dokonać rozliczenia: przebiegu pojazdów, paliwa, oleju, zużytych części, przynależności do danego kierowcy lub kosztów przepału bądź oszczędności w stosunku do obciążenia lub uznania kierowcy. System automatycznie wyszukuje odpowiednią cenę paliwa w stosunku do daty poniesionego kosztu. Oprogramowanie spedycyjne umożliwia również wycenę przepału i oszczędności.

Szczegółowa ewidencja badań i obsługi technicznej, przeglądów, ubezpieczeń i napraw.

System sam sygnalizuje i przypomina o nadchodzących terminach. 

Pełna rejestracja wszystkich niezbędnych danych dotyczących części tj. opony, akumulatory, wyposażenie

Mini kadry

Programy dla firm spedycyjnych posiadają możliwość gromadzenia danych na temat niezbędnych badań, szkoleń, a także czasu pracy kierowców. System zasygnalizuje, gdy pracownikowi nie przysługuje urlop lub powinien wykonać konieczne badania.

Wbudowany system CRM

Szybka rejestracja, przeglądanie oraz druk zleceń i zamówień kontrahentów, a także listów przewozowych CRM.

Szczegółowa rejestracja kosztów eksploatacji sprzętu

System pozwala na bardzo dokładne przeliczanie kosztów według dowolnych, wybranych kryteriów.

Tworzenie harmonogramów

System posiada wbudowaną funkcję łatwego, szybkiego i niezwykle intuicyjnego tworzenia, a później kontrolowania harmonogramów pracy kierowców i operatorów w dowolnym ujęciu czasowym. 

Warsztaty i remonty

Programy spedycyjne umożliwiają niezwykle dokładną ewidencję całości zleceń warsztatowych na naprawę i remonty pojazdów z uwzględnieniem zakresu prac, czasu i trwania oraz zużytych materiałów. Dzięki nim możliwe jest  precyzyjne ilościowe, wartościowe i godzinowe rozliczenie zleceń w różnych układach.

Fakturowanie oraz rozliczanie usług transportowych

System daje bardzo bogaty zakres budowy różnorakich cenników wedle różnych kryteriów wyceny. Proponowane przez nas oprogramowanie dla transportu i spedycji pozwala na wystawianie i rejestrację faktur VAT oraz wszelkich dokumentów korygujących. Istnieje również możliwość automatycznego tworzenia na podstawie kart drogowych i przy pomocy istniejących cenników - zbiorczych zestawień z wyceną wykonanej usługi transportowej (km: ilość, cena, wartość, godz.: ilość, cena, wartość, kursy, ceny umowne itp.).

System SOFTRANS posiada bardzo bogaty zasób funkcji służących ewidencji oraz raportowaniu i tym samym kontrolingu pracy kierowców, operatorów, a także samych maszyn i urządzeń technicznych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące specyfikacji programu do transportu i spedycji lub podane możliwości nie zaspakajają w pełni Państwa oczekiwań prosimy o kontakt, a z przyjemnością rozbudujemy nasz system o konieczne moduły i funkcje.

`

SOFTRANS- sprawny i skuteczny system zarządzania transportem i pracą maszyn w Twojej firmie