Dobrze zaprojektowany system IT w branży hutniczej oraz górniczej stanowi podstawę dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasze oprogramowanie projektowane jest w 100 % pod klucz.

Zanim zostanie wdrożone, specjalnie przeszkoleni pracownicy spotkają się z Państwem, by uzgodnić, doradzić i odpowiednio zaplanować wszystkie niezbędne jego elementy. Dotychczas zdobyte doświadczenia we wdrożeniach systemów dla firm z branży hutniczo-górniczej wskazuje wyraźnie, że doskonale sprawdza się on w najbardziej niezbędnych obszarach gwarantując między innymi takie funkcje jak:

 

Kompleksowa ewidencja kosztów i ruchu sprzętu załadunkowego oraz rozładunkowego, przenośników, transportu górniczego dołowego i innych maszyn stacjonarnych

Oprogramowanie pozwala na ewidencję pracy operatorów oraz samych maszyn i urządzeń, zużycia części zamiennych, czasu eksploatacji sprzętu, koniecznego serwisu, awaryjności i ponoszonych kosztów obsługi. Możliwe jest również generowanie bardzo szczegółowych raportów i analiz. 

 

Pełna obsługa kart drogowych dla samochodów oraz urządzeń i maszyn specjalistycznych

Moduł uwzględnia możliwość rozliczania godzin pracy pracowników, a także koszty paliwa, oleju, ogumienia i wszystkich elementów  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu jeżdżącego oraz stacjonarnego.

 

Tabele tras i odległości

Funkcja ta sprawdza się przede wszystkim w branżach dysponujących ogromną ilością samochodów służących obsłudze technicznej. Pozwala skutecznie śledzić sposób użytkowania sprzętu i optymalizować koszty jego pracy w terenie.

 

Kartoteka

Moduł obejmuje archiwizację wszystkich niezbędnych danych dotyczących zarówno poszczególnych użytkowników sprzętu jak i samych pojazdów i elementów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. Pełny dostęp do danych w każdej chwili pozwala skutecznie śledzić koszty pracy pracowników i maszyn przez nich obsługiwanych.

 

Ewidencja terminów i kosztów obsługi technicznej, badań i przeglądów

System samodzielnie informuje o zbliżających się datach upływu terminów poszczególnych wydarzeń jak i pozwala na pełne ewidencjonowanie kosztów tych zdarzeń.

 

Mini kadry

Możliwość gromadzenia danych na temat niezbędnych badań, szkoleń, a także czasu pracy kierowców i operatorów maszyn. Funkcja przypominania zasygnalizuje gdy pracownikowi nie przysługuje urlop lub powinien wykonać konieczne badania. 

 

Szczegółowa rejestracja kosztów eksploatacji sprzętu

System pozwala na bardzo szczegółowe przeliczanie kosztów według dowolnych kryteriów.

 

Tworzenie harmonogramów

System posiada wbudowaną funkcję łatwego, szybkiego i niezwykle intuicyjnego tworzenia, a później kontrolowania harmonogramów pracy kierowców i operatorów w dowolnym ujęciu czasowym. 

 

Zlecenia warsztatowe – naprawy i remonty

System pozwala na pełne ewidencjonowanie wszystkich zleceń napraw pojazdów i maszyn w rozbiciu na koszty części i materiałów, koszty robocizny i koszty pozostałe (np. faktury obce). System przechowuje pełną historię napraw wszystkich pojazdów, maszyn i urządzeń, wymienionych części i wykonanej robocizny.

 

Narzędziownia i magazyn podręczny

Wykaz wszystkich części oraz narzędzi służących codziennej pracy przyjętych, pobranych, zdanych i zlikwidowanych w ujęciu ilościowo wartościowym. Moduł skutecznie eliminuje możliwość użytkowania sprzętu poza ewidencją, przyczyniając się do redukcji ewentualnych strat dla przedsiębiorstwa.

 

SOFTRANS daje ogromną ilość różnych funkcji, a wymienione to jedynie część najbardziej użytecznych z punktu widzenia specyfiki branży hutniczo-górniczej. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie możliwości systemu prosimy o kontakt. Jeśli mają Państwo indywidualne życzenia poszerzenia jego funkcjonalności będzie nam bardzo miło móc sprostać Państwa oczekiwaniom i poszerzyć system o wymagane moduły dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa.

`

SOFTRANS- sprawny i skuteczny system zarządzania transportem i pracą maszyn w Twojej firmie