rura

Projektując system SOFTRANS szczególną uwagę zwracaliśmy na problem ewidencjonowania sprzętu i pojazdów, a także wszelkich niezbędnych elementów pozwalających na ich prawidłowe funkcjonowanie.

Miało to służyć zaprojektowaniu takiego oprogramowania, które będzie dawać bardzo szeroki zakres możliwości intuicyjnego i szybkiego generowania wszelkich istotnych raportów oraz analiz. W efekcie nasze oprogramowanie służące do zarządzania transportem dla wodociągów w pełni wspomaga pracę niezwykle wymagających przedsiębiorstw z branży komunalnej, ułatwiając tworzenie między innymi raportów odpadowych.

W efekcie nasze oprogramowanie w pełni wspomaga pracę niezwykle wymagających przedsiębiorstw z branży komunalnej, a w szczególności stworzyliśmy specjalną wersję systemu dedykowaną dla firm z branży Wodociągów i Kanalizacji oraz Energetyki Cieplnej.

Oto jedynie część zestawień ułatwiających zarządzanie taborem w firmie komunalnej, jakie można w sposób łatwy i szybki wygenerować na podstawie danych gromadzonych w naszym systemie:

Wystawianie i ewidencja kart drogowych, samochodów i kierowców

Moduł daje możliwość automatycznego wystawiania i dokładnej rejestracji kart oraz późniejszego ich przeglądania według różnych kryteriów. Karty mogą być różnego typu i rodzaju wg zdefiniowanych przez Użytkownika kryteriów (karty małe, duże, raporty sprzętu itp.). Ewidencjonowanie prac na kartach odbywa się dla zleceń, kont księgowych i praktycznie wg dowolnych kryteriów zależnych od potrzeb użytkownika.

Kartoteka samochodów, sprzętu, przyczep, naczep oraz pracowników

Idealny sposób na rejestrację, parametryzację i budżetowanie całości posiadanego taboru i zatrudnianych pracowników. Możliwe jest wprowadzanie dowolnych danych takich jak: numer ewidencyjny, rejestracyjny, silnika, nadwozia, pojemność silnika, ładowność i ciężar, daty produkcji, rejestracji i wyrejestrowania, zakupu, sprzedaży, informacje dotyczące miejsca garażowania, osoby serwisującej, sprzedającej, a także wyposażenia dodatkowego pojazdów lub wiele innych dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Istnieje także możliwość grupowania i rozliczania pojazdów oraz sprzętu wg dowolnych definiowanych przez Użytkownika grup: tonażu, specjalizacji, zastosowania, Euro, wymogów GUS, itp.

Szczegółowa ewidencja badań, obsługi technicznej, przeglądów, ubezpieczeń, napraw, viaToll, winiet itp.

System sam sygnalizuje i przypomina o nadchodzących terminach.

Pełna rejestracja wszystkich niezbędnych danych jak np. wypadki oraz tych dotyczących części tj. opony, akumulatory i wyposażenie

Mini kadry

Możliwość gromadzenia danych na temat niezbędnych badań, szkoleń, a także czasu pracy kierowców. System zasygnalizuje, gdy pracownikowi nie przysługuje urlop lub powinien wykonać konieczne badania.

Tworzenie harmonogramów

System posiada wbudowaną funkcję łatwego, szybkiego i niezwykle intuicyjnego tworzenia, a później kontrolowania harmonogramów pracy kierowców i operatorów w dowolnym ujęciu czasowym.

Warsztaty i remonty

Niezwykle dokładna ewidencja całości zleceń warsztatowych na naprawę i remonty pojazdów z uwzględnieniem zakresu prac, czasu ich trwania oraz zużytych materiałów umożliwia precyzyjne ilościowe, wartościowe i godzinowe rozliczenie zleceń w różnych układach.

Narzędziownia i magazyn podręczny

Wykaz wszystkich części oraz narzędzi służących codziennej pracy przyjętych, pobranych, zdanych i zlikwidowanych w ujęciu ilościowo wartościowym. Moduł skutecznie eliminuje możliwość użytkowania sprzętu poza ewidencją, przyczyniając się do redukcji ewentualnych strat dla przedsiębiorstwa. Magazyn współpracuje z modułem warsztatowym.

Szczegółowa rejestracja kosztów eksploatacji sprzętu

System pozwala na bardzo dokładne przeliczanie kosztów według dowolnych, wybranych kryteriów dla całego taboru lub dowolnych grup pojazdów i sprzętu.

Współpraca z dowolnym systemem GPS

System współpracuje z dowolnym systemem GPS aktualnie pracującym w firmie.

Bogaty zestaw raportów, np.

• Wydruk kart drogowych według numerów, daty, grup czy rodzaju samochodów lub kierowców
• Miesięczna karta eksploatacyjna posiadanego sprzętu
• Miesięczna karta zużycia paliwa
• Zestawienie pracy pojazdów
• Wykaz przejechanych kilometrów, motogodzin, godzin, zużytego paliwa, tankowań
• Wydruk wykazu samochodów według numeru ewidencyjnego lub rejestracyjnego
• Zbiorczy wydruk danych dotyczących kierowców i operatorów pojazdów oraz maszyn i urządzeń
• Obciążenie kierowców za przepał paliwa
• Raport dotyczący przeglądów technicznych pojazdów
• Spis zużytych części, sprzętu oraz wszelkich elementów służących pracy pojazdów i maszyn
• Szczegółowy wykaz kosztów eksploatacji z podziałem na koszty pośrednie i bezpośrednie
• Wykaz wskaźników analityczno-technicznych
• Stopień wykorzystania i pracy taboru
• Rejestr faktur VAT i przychodów
• Raporty dotyczące zakupów paliwa oraz jego rozliczenia dla samochodu i kierowcy
• Rejestracja czasu pracy sprzętu
• Wykaz czasu pracy kierowców i operatorów pojazdów, maszyn i urządzeń.

Dodatkowe możliwości systemu przyczyniają się również do bardziej efektywnego gospodarowania posiadanym zapleczem pojazdów i maszyn. Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytania lub wątpliwości dotyczące pracy systemu i jego codziennej użyteczności. SOFTRANS jest przez nas nieustannie rozwijany dlatego możliwe jest również jego indywidualne dostosowanie do Państwa wymagań i potrzeb.

`

SOFTRANS- sprawny i skuteczny system zarządzania transportem i pracą maszyn w Twojej firmie