W sytuacji stale zmieniających się uwarunkowań i potrzeb jakie generuje rynek, optymalizacja wydatków ponoszonych przez firmę lub przedsiębiorstwo jest niezbędnym elementem służącym uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Wdrożenie systemu SOFTRANS skutkuje wieloma korzyściami, wynikającymi z zastosowania efektywnych oraz innowacyjnych metod zarządzania.

A oto część z nich: 

 • Redukcja kosztów obsługi transportu, pracy maszyn i urządzeń. Pełna sprawozdawczość kosztowa i kontrola wydatków na każdym poziomie wg dowolnego układu kosztowego.
 • Eliminacja zbędnych dokumentów oraz skrócenie drogi i czasu obiegu dokumentów pozostałych. Wszystkie dane dotyczące taboru i kierowców zgromadzone są w jednym miejscu. Dane są dostępne z różnych stanowisk wg uprzednio zdefiniowanych uprawnień.
 • Możliwość efektywnego planowania pracy taboru, poprzez uzyskanie kompletnej i błyskawicznej informacji nt. zużycia paliw, olejów, części, materiałów, robocizny, przebiegów km/mtg/godz., czasu jazdy i pracy itp. w różnych przekrojach tematycznych i dla dowolnego okresu czasu (dla pojedynczych pojazdów, sprzętu i urządzeń dla grup, typów, rodzajów itp.) oraz pełnego rozliczenia kierowców.
 • Analiza pełnych przychodów i kosztów w różnych układach: dla pojazdu, grupy pojazdów, oddziałów, działów, kont itp.
 • Konsolidacja danych i możliwość uzyskania zbiorczej analizy oraz pełne raportowanie dla działu i dla działów zewnętrznych (kontrolingu).
 • Otwarta współpraca i możliwości integracji z dowolnymi pozostałymi systemami funkcjonującymi w firmie.
 • Bezpieczeństwo danych oraz identyfikacja osoby odpowiedzialnej za konkretne wprowadzane dane (rejestracja kto i kiedy wpisał lub zmienił dane). System haseł i praw dostępu z dokładnością do funkcji.
 • Możliwość ciągłego rozwoju systemu zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie i w gospodarce.
 • Dostosowanie i uaktualnianie systemu na bieżąco do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 • Kolosalna oszczędność czasu poprzez poprawę wydajności pracy w Dziale lub w Zakładzie Transportu.
 • Łatwiejsza i pełniejsza kontrola nad posiadaną bazą pojazdów, sprzętu oraz nad pracą osób odpowiedzialnych za ich obsługę.

 

Reasumując wdrożenie systemu daje gwarancję:

 • Wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy na rynku
 • Poprawy jakości obsługi Klienta oraz współpracy z Kontrahentami
 • Zwiększenia bezpieczeństwa i poufności posiadanych danych oraz dokumentów
`

MASZ PYTANIA? INTERESUJE CIĘ NASZA OFERTA?

Wypełnij formularz, oddzwonimy i przedstawimy Ci szczegóły.

SOFTRANS- sprawny i skuteczny system zarządzania transportem i pracą maszyn w Twojej firmie