SOFTRANS to jedyne oprogramowanie na rynku o tak zindywidualizowanym charakterze. Każdy jego moduł został starannie przemyślany, by możliwe było jak najbardziej precyzyjne dostosowanie systemu do rozmaitych potrzeb Klienta. Ogromną rolę przywiązujemy do stałego kontaktu z firmą, w której program jest wdrażany zarówno na etapie początkowym jak i później w trakcie korzystania z systemu. Dzięki temu SOFTRANS w tak dużym stopniu przyczynia się do skutecznego i zauważalnego obniżenia kosztów, a tym samym zwiększenia zysków firmy.

Doświadczenie

System powstał na bazie ponad 25 letnich doświadczeń i prac nad efektywnym oprogramowaniem służącym ewidencji i rozliczeniom transportu samochodowego. Jest on wynikiem wielu wdrożeń dla rozmaitych firm i przedsiębiorstw o różnych wymaganiach i potrzebach, a przez to ogromnego doświadczenia w dziedzinie IT. W efekcie udało nam się stworzyć funkcjonalny, czytelny i bardzo skuteczny program do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa poprzez efektywne zarządzanie obsługą samochodów, a także pojazdów, maszyn i urządzeń specjalistycznych.

Zastosowanie

SOFTRANS jest oprogramowaniem przeznaczonym dla dowolnych firm bez względu na ich wielkość i organizację – ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie rozliczany jest transport samochodowy oraz urządzenia i sprzęt wszelkiego rodzaju: jeżdżący i stacjonarny (samochody różnego typu, rodzaju i specjalizacji, koparki, ładowarki, dźwigi, spychacze, wózki, podnośniki, przenośniki, żurawie, karchery, agregaty) oraz pływający.

Wielkość obsługiwanej bazy transportowej

System jest skalowalny poprzez podłączenie prawie dowolnego motoru relacyjnej bazy danych. Dowolna wielkość bazy: od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy samochodów i od kilku do kilkudziesięciu tysięcy kierowców w strukturze jednozakładowej lub wielo-oddziałowej:
• najmniejsza baza: ok. 10 samochodów i 10 kierowców – 2 stanowiska.
• największa baza: ok. 300 pojazdów, sprzętu i urządzeń i ok. 300 kierowców – na 20 stanowiskach w 20 oddziałach.
• Średnia (przeciętna) baza: ok. 40-200 pojazdów, sprzętu i urządzeń i ok. 30-200 kierowców – na 3-7 stanowiskach.

Podstawowe cechy Systemu.

System SOFTRANS posiada wszystkie cechy nowoczesnego systemu informatycznego a przede wszystkim:
• dostosowany dla wszystkich branż – system istnieje w wielu wersjach dla różnych branż działalności i każdy użytkownik – bez względu na to w jakiej branży pracuje – może wybrać system o właściwościach charakterystycznych dla swojej branży.
• ma budowę modułową (obecnie 14 modułów - 1 moduł podstawowy i 13 modułów dodatkowych – przedstawiono poniżej) i użytkownik może z nich zestawić wersję systemu dokładnie dostosowaną do swoich potrzeb.
• jest systemem modyfikowalnym i otwartym – w trakcie wdrożenia system jest dostosowany do organizacji i zasad pracy u użytkownika, realizujemy każde indywidualne żądanie użytkownika, tak że wynikiem jest system „pod klucz” tj. system w 100 % dostosowany do potrzeb użytkownika i spełniający wszystkie jego warunki.
• automatycznie rozlicza koszty wg różnych układów i wymagań – wg grup, rodzaju, typu pojazdów, sprzętu i urządzeń.
• oferuje bogaty zestaw raportów (na ekran, na dowolną drukarkę, do PDF, do Excela) za dowolny okres czasu (tydzień, miesiąc kwartał itp.) wykonywanych w dowolnym momencie pracy systemu i umożliwiających bieżącą kontrolę i śledzenie pracy całego taboru jak i  pojedynczych samochodów i kierowców.
• automatycznie kontroluje i pokazuje które pojazdy/sprzęt/urządzenia kwalifikują się w najbliższych dniach do przeglądu i badania, którym wygasa czas ubezpieczenia itp.
• współpracuje z dowolnymi innymi systemami/programami już pracującymi w firmie – Finansowo-Księgowy, Kadry i Płace, Kontroling, Gospodarka Magazynowa itp. System również ma możliwości exportu danych do Excella (do późniejszej obróbki danych wg własnych upodobań).
• współpracuje z systemami elektronicznego monitoringu pojazdów – systemami GPS. Dane z systemu GPS są automatycznie wczytywane do Systemu SOFTRANS - w tym do kart drogowych. Następnie dane te można przeglądać i zestawiać w różnych układach, oraz dalej przetwarzać i uzupełniać danymi istniejącymi już w Systemie.

Jednocześnie dane te są automatycznie kierowane do różnych modułów i funkcji w celu wykorzystania ich we wszystkich raportach i zestawieniach.
• współpracuje z bazami SQL (MS SQL, DB2, Pervasive SQL, Oracle, InformixSQL, AS400 itp.), działa na dowolnym komputerze, na pojedynczym stanowisku lub w sieci (Windows - wszystkie typy, Unix, Linux). System nie posiada żadnych specjalnych wymagań sprzętowych odnośnie instalacji i późniejszej pracy.

SOFTRANS to niezastąpione narzędzie w profesjonalnym zarządzaniu firmą lub przedsiębiorstwem.

System SOFTRANS ma budowę modułową i jest w pełni skalowalny. Umożliwia to nie tylko optymalizację kosztów zakupu licencji, ale również bardzo precyzyjne dopasowanie możliwości systemu do potrzeb i wymagań firmy, w której jest wdrażany. Obecnie system ma do dyspozycji trzynaście modułów do wyboru. W każdej chwili możliwa jest jednak ich rozbudowa, stworzenie nowych, a także dostosowanie każdego modułu do specyfiki firmy lub przedsiębiorstwa.

SOFTRANS współpracuje z bazami SQL (MS SQL, DB2, Pervasive SQL, Oracle, InformixSQL, AS400 itd.), działa na dowolnym komputerze, na pojedynczym stanowisku lub w sieci (Windows - wszystkie typy, Unix, Linux).

Dodatkową zaletą systemu jest brak specjalnych wymagań sprzętowych odnośnie instalacji i późniejszej jego pracy. Nie ma również żadnych ograniczeń w zakresie współpracy oprogramowania z dowolnymi innymi systemami oraz programami już użytkowanymi w firmie.

`

SOFTRANS- sprawny i skuteczny system zarządzania transportem i pracą maszyn w Twojej firmie