SOFTRANS to jedyne oprogramowanie na rynku służące do zarządzania transportem o tak zindywidualizowanym charakterze. Każdy jego moduł został starannie przemyślany, by możliwe było jak najbardziej precyzyjne dostosowanie systemu do rozmaitych potrzeb Klienta. Ogromną rolę przywiązujemy do stałego kontaktu z firmą, w której program jest wdrażany zarówno na etapie początkowym jak i później w trakcie korzystania z systemu. Dzięki temu SOFTRANS w tak dużym stopniu przyczynia się do skutecznego i zauważalnego obniżenia kosztów, a tym samym zwiększenia zysków firmy.

Doświadczenie

System powstał na bazie ponad 25 letnich doświadczeń i prac nad efektywnym oprogramowaniem służącym ewidencji i rozliczeniom transportu samochodowego. Jest on wynikiem wielu wdrożeń dla rozmaitych firm i przedsiębiorstw o różnych wymaganiach i potrzebach, a przez to ogromnego doświadczenia w dziedzinie IT. W efekcie udało nam się stworzyć funkcjonalny, czytelny i bardzo skuteczny program do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa poprzez efektywne zarządzanie obsługą samochodów, a także pojazdów, maszyn i urządzeń specjalistycznych. Na tle innych systemów zarządzania transportem SOFTRANS wyróżnia się kompleksowością i ogromnymi możliwościami, umożliwiając skuteczną kontrolę procesów i optymalizację działań.

Zastosowanie

SOFTRANS jest oprogramowaniem przeznaczonym dla dowolnych firm bez względu na ich wielkość i organizację – ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie rozliczany jest transport samochodowy oraz urządzenia i sprzęt wszelkiego rodzaju: jeżdżący i stacjonarny (samochody różnego typu, rodzaju i specjalizacji, koparki, ładowarki, dźwigi, spychacze, wózki, podnośniki, przenośniki, żurawie, karchery, agregaty) oraz pływający. Nasze programy komputerowe dla firm transportowych uwzględniają specyfikę rozmaitych branż, pozwalając na wybór najlepszego rozwiązania dostosowanego do wymagań operacyjnych, rodzaju obsługiwanego ładunku oraz obowiązujących regulacji dla danego sektora.

Wielkość obsługiwanej bazy transportowej

System jest skalowalny poprzez podłączenie prawie dowolnego motoru relacyjnej bazy danych. Dowolna wielkość bazy: od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy samochodów i od kilku do kilkudziesięciu tysięcy kierowców w strukturze jednozakładowej lub wielo-oddziałowej:
• najmniejsza baza: ok. 10 samochodów i 10 kierowców – 2 stanowiska.
• największa baza: ok. 300 pojazdów, sprzętu i urządzeń i ok. 300 kierowców – na 20 stanowiskach w 20 oddziałach.
• Średnia (przeciętna) baza: ok. 40-200 pojazdów, sprzętu i urządzeń i ok. 30-200 kierowców – na 3-7 stanowiskach.

Podstawowe cechy systemu do zarządzania transportem

System do zarządzania transportem SOFTRANS posiada wszystkie cechy nowoczesnego systemu informatycznego a przede wszystkim:
• dostosowany dla wszystkich branż – system istnieje w wielu wersjach dla różnych branż działalności i każdy użytkownik – bez względu na to w jakiej branży pracuje – może wybrać system o właściwościach charakterystycznych dla swojej branży.
• ma budowę modułową (obecnie 14 modułów - 1 moduł podstawowy i 13 modułów dodatkowych – przedstawiono poniżej) i użytkownik może z nich zestawić wersję systemu dokładnie dostosowaną do swoich potrzeb.
• jest systemem modyfikowalnym i otwartym – w trakcie wdrożenia system jest dostosowany do organizacji i zasad pracy u użytkownika, realizujemy każde indywidualne żądanie użytkownika, tak że wynikiem jest system „pod klucz” tj. system w 100 % dostosowany do potrzeb użytkownika i spełniający wszystkie jego warunki.
• automatycznie rozlicza koszty wg różnych układów i wymagań – wg grup, rodzaju, typu pojazdów, sprzętu i urządzeń.
• oferuje bogaty zestaw raportów (na ekran, na dowolną drukarkę, do PDF, do Excela) za dowolny okres czasu (tydzień, miesiąc kwartał itp.) wykonywanych w dowolnym momencie pracy systemu i umożliwiających bieżącą kontrolę i śledzenie pracy całego taboru jak i  pojedynczych samochodów i kierowców.
• automatycznie kontroluje i pokazuje które pojazdy/sprzęt/urządzenia kwalifikują się w najbliższych dniach do przeglądu i badania, którym wygasa czas ubezpieczenia itp.
• współpracuje z dowolnymi innymi systemami/programami już pracującymi w firmie – Finansowo-Księgowy, Kadry i Płace, Kontroling, Gospodarka Magazynowa itp. System również ma możliwości exportu danych do Excella (do późniejszej obróbki danych wg własnych upodobań).
• współpracuje z systemami elektronicznego monitoringu pojazdów – systemami GPS. Dane z systemu GPS są automatycznie wczytywane do Systemu SOFTRANS - w tym do kart drogowych. Następnie dane te można przeglądać i zestawiać w różnych układach, oraz dalej przetwarzać i uzupełniać danymi istniejącymi już w Systemie.

Jednocześnie dane te są automatycznie kierowane do różnych modułów i funkcji w celu wykorzystania ich we wszystkich raportach i zestawieniach.
• współpracuje z bazami SQL (MS SQL, DB2, Pervasive SQL, Oracle, InformixSQL, AS400 itp.), działa na dowolnym komputerze, na pojedynczym stanowisku lub w sieci (Windows - wszystkie typy, Unix, Linux). System nie posiada żadnych specjalnych wymagań sprzętowych odnośnie instalacji i późniejszej pracy.

SOFTRANS to niezastąpione narzędzie do obsługi transportu, które jest nieocenione w profesjonalnym zarządzaniu firmą lub przedsiębiorstwem.

System SOFTRANS ma budowę modułową i jest w pełni skalowalny. Umożliwia to nie tylko optymalizację kosztów zakupu licencji, ale również bardzo precyzyjne dopasowanie możliwości systemu do potrzeb i wymagań firmy, w której jest wdrażany. Obecnie system ma do dyspozycji trzynaście modułów do wyboru. W każdej chwili możliwa jest jednak ich rozbudowa, stworzenie nowych, a także dostosowanie każdego modułu do specyfiki firmy lub przedsiębiorstwa.

SOFTRANS współpracuje z bazami SQL (MS SQL, DB2, Pervasive SQL, Oracle, InformixSQL, AS400 itd.), działa na dowolnym komputerze, na pojedynczym stanowisku lub w sieci (Windows - wszystkie typy, Unix, Linux).

Dodatkową zaletą systemu jest brak specjalnych wymagań sprzętowych odnośnie instalacji i późniejszej jego pracy. Nie ma również żadnych ograniczeń w zakresie współpracy oprogramowania z dowolnymi innymi systemami oraz programami już użytkowanymi w firmie.

`

SOFTRANS- sprawny i skuteczny system zarządzania transportem i pracą maszyn w Twojej firmie