SOFTRANS współpracuje z bazami SQL (MS SQL, DB2, Pervasive SQL, Oracle, InformixSQL, AS400 itd.), działa na dowolnym komputerze, na pojedynczym stanowisku lub w sieci (Windows - wszystkie typy, Unix, Linux).

Dodatkową zaletą systemu jest brak specjalnych wymagań sprzętowych odnośnie instalacji i późniejszej jego pracy. Nie ma również żadnych ograniczeń w zakresie współpracy oprogramowania z dowolnymi innymi systemami oraz programami już użytkowanymi w firmie.

Wbudowane moduły eksportu oraz importu danych z i do innych systemów dają pełną swobodę w późniejszej obróbce oraz porządkowaniu wszystkich danych.

SOFTRANS współpracuje z systemami elektronicznego monitoringu pojazdów GPS. Dane z systemu GPS są automatycznie wczytywane zarówno do programu SOFTRANS jak i do kart drogowych. Następnie informacje te można przeglądać i zestawiać w różnych układach oraz dalej przetwarzać i uzupełniać danymi istniejącymi już w Systemie. Jednocześnie dane te są automatycznie kierowane do różnych modułów i funkcji w celu wykorzystania ich we wszystkich raportach i zestawieniach.

 

`

SOFTRANS- sprawny i skuteczny system zarządzania transportem i pracą maszyn w Twojej firmie