System SOFTRANS ma budowę modułową i jest w pełni skalowalny. Umożliwia to nie tylko optymalizację kosztów zakupu licencji, ale również bardzo precyzyjne dopasowanie możliwości systemu do potrzeb i wymagań firmy, w której jest wdrażany. Obecnie system ma do dyspozycji trzynaście modułów do wyboru. W każdej chwili możliwa jest jednak ich rozbudowa, stworzenie nowych, a także dostosowanie każdego modułu do specyfiki firmy lub przedsiębiorstwa.

Wersja podstawowa systemu

• Karty drogowe - rejestracja i kompleksowe rozliczanie,
• Sprzęt/samochody - rejestracja i rozliczanie (paliwo, przebiegi, czas pracy/jazdy)
• Pracownicy/kierowcy - rejestracja i rozliczanie (paliwo, przebiegi, czas pracy/jazdy)
• Paliwa/oleje.
• Słowniki
• Raporty.
• Administrator.

Moduły kontrolne i ewidencyjne - Pojazdy/Samochody

• Badania, obsługa techniczna, przeglądy, ubezpieczenia, naprawy i zlecenia. Automatyczna  sygnalizacja o zbliżającym się terminie !
• Ewidencja opon, akumulatorów, wyposażenia, części, wypadków itp.

Moduły kontrolne i ewidencyjne – Pracownicy/Kierowcy

• Notatki
• Ewidencja pobranego wyposażenia, zaświadczenia, mandaty, wypadki itp.
• Badania lekarskie, psychotechniczne, szkolenia BHP,

Automatyczna sygnalizacja o zbliżającym się terminie!

Czas pracy (mini kadry) – Pracownicy/Kierowcy

• Kalendarz roczny, dni nieobecności, czas pracy w podziale na rodzaje godzin (nocne, 50, 100 itp.)
• Karta pracy pracownika
• Możliwość ustawiania różnych kalendarzy dla różnych grup pracowników

Planowanie i harmonogramy

• Harmonogramy i plany pracy:  miesięczne, tygodniowe, dzienne
• Możliwość definiowania różnych harmonogramów dla różnych grup pracowników i pojazdów

Zlecenia, zamówienia, CMR

• Zlecenia i zamówienia wewnętrzne i zewnętrzne
• Listy przewozowe, dokumenty WZ, trasy przejazdu
• Rozliczanie kosztów
• Delegacje pracowników

Fakturowanie/Korekty/Noty/Faktury zakupowe

• Rozliczanie usług transportowych zewnętrznych i wewnętrznych
• Fakturowanie usług transportowych, faktury-korekty, noty obciążeniowe
• Fakturowanie automatyczne i ręczne
• Różne cenniki dla kontrahenta, pojazdu, trasy, ładunku itp.

Warsztaty, remonty

• Naprawy i remonty sprzętu, zlecenia warsztatowe
• Możliwość definiowania różnych typów zleceń
• Zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne
• Koszty i czasy: napraw, części i robocizny

Magazyny i narzędzia

• Definiowalne magazyny: części zamienne, narzędzia, paliwa itp.
• Definiowalne dokumenty magazynowe: PZ, WZ, RW, ZW itp.
• Rejestracja i rozliczenie ilościowo-wartościowe magazynów
• Współpraca z warsztatem
• Narzędziownia (ewidencja pobranych narzędzi)

Koszty eksploatacji – statystyki i analizy

• Rejestracja i rozliczenie kosztów eksploatacji dla samochodów,  grup samochodów, całego transportu,  zestawienie kosztów i przychodów – zysk na samochodach i na całym transporcie (koszty stałe, zmienne, paliw itp.).
• Statystyki i analizy obejmujące wyliczenia statystyczne na podstawie danych znajdujących się w Systemie. Statystyki prowadzone są dla: Kart drogowych, pojazdów, kierowców, paliw, warsztatu, użytkowników. 
• Statystyki prowadzone są w układzie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym, pokazując przekrojowe dane: ilościowo i wartościowe oraz procentowo. Układ porównawczy pozwala porównywać dane w Systemie: rok do roku lub miesiąc do miesiąca w całym okresie działania Systemu.
• Statystyki są doskonałym narzędziem do analizy globalnej (miesięcznej i rocznej) danych w Systemie.

Współpraca z innymi systemami

• Współpraca z zewnętrznymi programami: FK, magazyn, kadry płace, kontroling itp.

Współpraca z systemami GPS

• Współpraca z praktycznie wszystkimi systemami GPS dostępnymi na rynku.

Opcje dodatkowe

• Współpraca z systemami tankowań na stacjach paliw.
• Pełna sprawozdawczość GUS
• Ekologia – gospodarka odpadami.

`

SOFTRANS- sprawny i skuteczny system zarządzania transportem i pracą maszyn w Twojej firmie